DR. PAJEVIĆ - VAŠA JEDINA ONLINE ORDINACIJA

KRATKA BIOGRAFIJA - O meni

Izet Pajević se rodio i živi u Tuzli gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Sarajevu i završio 1985. god. Početkom 1986. god. zaposlio se na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra Tuzla gdje i danas radi, obavljajući funkciju direktora, odnosno, načelnika Klinike. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je 1993. god. Od 1986. do 1991. god. osnovao je i vodio “Savjetovalište za unapređenje mentalnog zdravlja mladih”, a od 1995. do 1998. god. “Savjetovalište za mentalno zdravlje” Igasa u Tuzli. U toku 1995. god. boravio je na edukaciji na Missouri univerzitetu - Columbia (SAD) iz oblasti psihotraumatologije. Tokom 1998.-1999. god. završio je edukaciju iz oblasti supervizijskog rada (University in Goeteborg). Od 2002.-2009. god. završio je edukaciju za grupnog analitičara a od 2009. do 2013. god. i za grupnog analitičara edukatora (Institut za grupnu analizu Zagreb). Magistrirao je 1999. a doktorirao 2003. god. uradivši pionirska znanstvena istraživanja o utjecaju religioznosti na mentalno zdravlje. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetu Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Uz to, na univerzitetima u Tuzli i Zenici, stalno ili povremeno, angažovan je na predmetima: Psihijatrija, Psihopatologija, Psihologija komunikacije, Neuropsihologija, Njega psihijatrijskih bolesnika, Socijalna psihijatrija, Religija i zdravlje, Socijalna patologija, Mentalno zdravlje u zajednici, Metode samozaštite i Programiranje tretmana, na dodiplomskoj, i predmetima: Psihologija u kliničkoj praksi, Klinička istraživanja, Sociopedagoški tretman, na postdiplomskoj nastavi. Titulu primarijusa dobio je 2003. godine, a certificirani subspecijalista kliničke psihijatrije je od 2011. god. Uža oblast kojom se bavi u svakodnevnoj praksi i istraživanjima je klinička i biologijska psihijatrija i psihofarmakoterapija, dječija i adolescentna psihijatrija, neuronauka, psihoterapija, psihoanaliza, psihotraumatologija, duhovna i integrativna medicina, psihologija duhovnosti i religioznosti. Objavio je preko 170 stručnih i naučnih radova. Autor je više poglavlja u knjigama iz stručne oblasti kojom se bavi i urednik i recenzent više knjiga. Član je svjetskog (WPA) i evropskog (EPA) udruženja psihijatara. U mandatu 2010.-2012. god. bio je predsjednik nacionalnog Udruženja psihijatara u BiH (UPuBiH). Aktuelno, član je predsjedništva: UPuBiH, Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u BiH, Udruženja za biološku psihijatriju/psihofarmakologiju u FBiH, Udruženja grupnih analitičara u BiH i Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona.

 

 

NAUČNI I STRUČNI RAD

HRONOLOŠKI POPIS OBJAVLJENIH RADOVA:

1989.

 • Prleši A, PAJEVIĆ I, Avdibegović E, Brigić K. Socijalno psihijatrijska zaštita mladih u Tuzli. Zbornik radova II kongresa zdravstvenih radnika Jugoslavije, Pula, 1989.

 • Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Babić M, Zikov A. Problemi određivanja normalnosti kod adolescenata. Zbornik radova II kongresa zdravstvenih radnika Jugoslavije, Pula, 1989.

1991.

 • PAJEVIĆ I. Intelektualci i vjera. Muallim 1991; 10: 9.

1992.

 • Latifović M, PAJEVIĆ I, Nuhić Z. Rad ordinacije ratne psihijatrije Saniteta Okružnog štaba Tuzla. Acta Med Sal 1992; 21(Supl) : 57-59. 1994. 5. PAJEVIĆ I. Šejh dr. hadži Mehmed Sami Šerbić liječnik i sufija iz Tuzle. Hikmet 1995; 1: 35-39.

1995.

 • PAJEVIĆ I. O psihologiji svjetonazora i vjerovanja. Hikmet, 1994; 2 (74): 57-58.

 • PAJEVIĆ I. Šeriat i zdravlje. Hikmet, 1994; 3 (75): 86-87.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Jahić A. Islam čovječanstvu nudi duševni mir. Hikmet, 1994; 12 (84): 400-402.

1996.

 • PAJEVIĆ I. O problemu neželjene trudnoće. Hikmet, 1996; 1(97): 30-33.

 • PAJEVIĆ I. Šta je zrela ličnost. Hikmet, 1996: 177-180.

 • PAJEVIĆ I. Dr. Mehmed Sami Šerbić (1847.-1918.). Acta Med Sal 1996; 25(1-2): 3-4.

 • Sutović A, Sinanović O, Avdibegović E, PAJEVIĆ I. Terapijska zajednica u novootvorenom psihijatrijskom odjelu. Acta Med Sal 1996; Vol. 25(1-2): 5-7.

1997.

 • Sutović A, PAJEVIĆ I. Normalni i patološki odgovor na psihičku traumu. Pregled seminara rehabilitacije u zajednici No I, 1997: 153-154.

 • PAJEVIĆ I. Dr. Mehmed Sami Šerbić (1847.-1918.), utemeljivač organizovane zdravstvene djelatnosti na području Tuzlanske regije. Medicinski arhiv 1997; 51 (3-4): 117-118.

1998.

 • PAJEVIĆ I. Govor koji liječi. Hikmet, 1998: 112-114.

 • PAJEVIĆ I. Religija i mentalno zdravlje. Hikmet 7-10, 1998: 248-252.

 • PAJEVIĆ I. Namaz i mentalno zdravlje. Hikmet 11-12, 1998: 317-320.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sinanović O. Uloga duhovne dimenzije u mentalnom zdravlju. Acta Med Sal 1998; 27(1-2): 25-34.

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M, Pavlović S, Sinanović O. Belief system like preventive factor in becoming stress disorder. Psychiat Danub, 1998; 10 (2): 117.

1999.

 • PAJEVIĆ I. Islamski način života kao faktor psihičke stabilnosti. Magistarski rad. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1999.

 • PAJEVIĆ I. Znanstvena valorizacija utjecaja religioznosti na psihički život čovjeka. Hikmet 1-4, 1999: 34-37.

 •  PAJEVIĆ I, Hasanović M, Sinanović O. Uloga džamije u očuvanju mentalnog zdravlja zajednice. U: Sinanović O, Avdibegović E (urednici). Psihijatrija u zajednici/Psihosocijalne posljedice rata u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Sedmih (prvih poslijeratnih) psihijatrijskih dana BiH, Tuzla 1999: 64-68.

 •  PAJEVIĆ I, Smajlović Dž, Jaraković M. Humanost naspram zločina – Slučaj Jakeš. U: Sinanović O, Avdibegović E (urednici). Psihijatrija u zajednici/Psihosocijalne posljedice rata u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova Sedmih (prvih poslijeratnih) psihijatrijskih dana BiH, Tuzla 1999: 126-128.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O, Pavlović S. Influence of islamic religion on psychological stability of soldiers during the war. Proceedings of the 6th International Congress of the World Islamic Association for Mental Health, Tuzla 1999: 41.

 • Gaši A, PAJEVIĆ I. Phases of personalyti development in tesavvuf. Proceedings of the 6th International Congress of the World Islamic Association for Mental Health, Tuzla 1999: 55.

2000.

 •  PAJEVIĆ I. Redovno prakticiranje namaza i neke karakteristične crte zrele ličnosti. Hikmet 2000; 1-2: 56-58.

 • PAJEVIĆ I. Neka zapažanja o utjecaju ranog islamskog odgoja na ponašanje u odrasloj dobi. Hikmet 2000; 5-8 (140-143): 201-205.

2001.

 • Hasanović M, Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Sinanović O. Therapy community of partially hospitalized and inpatient clients. Book of Abstracts of Regional Mediterranean Conference of International Association of Group Psychotherapy, Zadar, Croatia 2001: 49.

 • Pajević I, Kako religija može pomoći u borbi protiv bolesti ovisnosti. U: Sinanović O (urednik). Ovisnost o drogama - uzroci i posljedice, prevencija i liječenje. Multidisciplinarni pristup. Tuzla: Behram-begova Medresa u Tuzli i Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli 2001: 211-231. ISBN 9958-698-03-X. COBISS/BiH-ID 9340166.

 • Hasanović M, Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Sinanović O. The problems in the treatment of professional soldiers with posttraumatic stress disorders. Book of Abstrakt of BIMA/FIMA Convention – Medical Dilemmas in Developing Countries, Sarajevo 2001: 19.

 •  Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sinanović O. A muslim perspective of spiritual healing of PTSD. Book of Abstrakt of BIMA/FIMA Convention – Medical Dilemmas in Developing Countries, Sarajevo 2001: 19.

2002.

 • Sinanović O, Pajević I. Naučna valorizacija utjecaja religioznosti na mentalno zdravlje. U: Sinanović O, Hafizović R, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 77-81. ISBN 9958-10444-X. COBISS/BH-ID 10463494.

 • Pajević I, Sinanović O, Pavlović S. Utjecaj religioznosti na psihičku stabilnost vojnika u ratu. U: Sinanović O, Hafizović, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 83-93. ISBN 9958-10444-X. COBISS/BH-ID 10463494.

 • Gaši A, Pajević I. Faze razvoja ličnosti u tesavvufu. U: Sinanović O, Hafizović R, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 221-227. ISBN 9958-10444-X. COBISS/BH-ID 10463494.

 •  Pajević I, Sinanović O. Utjecaj namaza na oblikovanje nekih karakterističnih crta zrele ličnosti. U: Sinanović O, Hafizović R, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 237-243.ISBN 9958-10444-X. COBISS/BH-ID 10463494.

2003.

 • Mešić A. Šta je islam i šta islam nudi čovječanstvu, ur. I. PAJEVIĆ Tuzla: Odbor islamske zajednice (Nakšibendijska tekija “Šejh Ahmed Nuruddin” /Katedra Mesnevije/) 2003.

 • PAJEVIĆ I. Utjecaj religioznosti na psihičko sazrijevanje i zdravlje adolescenata. Doktorska dizertacija. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2003.

 •  PAJEVIĆ I, Sinanović o. Uloga religioznosti u prevenciji patološkog reagovanja na stres tokom adolescencije. Zbornik sažetaka Prvog kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 2003: 36-37.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović o. Neka zapažanja o utjecaju religioznosti na sklonost ka depresivnom reagovanju na stres. Zbornik sažetaka Prvog kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 2003: 166-167.

 • Delić A., Softić R., PAJEVIĆ I, Tuzla BiH, PO-61, Psihički poremećaji kod hospitaliziranih adolescenata u poslijeratnom periodu na tuzlanskoj regiji. Zbornik sažetaka Prvog kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 2003: 262

 • Sinanović O., PAJEVIĆ I, Hasanović M., Tuzla BiH, OP-60, Religioznost i mentalno zdravlje. Zbornik sažetaka Prvog kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 2003: 132

 • Sutović A., Sinanović O., Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Hasanović M., Selimbašić Z., Pavlović S., Pregled stručnih i naučnih istraživanja u oblasti mentalnog zdravlja u tuzlanskoj regiji za vrijeme i nakon rata. Zbornik sažetaka Prvog kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 2003: 112

 • Softić R. Delić A. PAJEVIĆ I. Neke karakteristike zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u poslijeratnom periodu na području tuzlanske regije. Zbornik sažetaka Prvog kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 2003: 84.

 • Avdibegović E, Hasanović M, PAJEVIĆ I, Pavlović S. Cerebral cortical atrophy and cognitive dysfunction in workers employed to shoe factory “Aida”. Proceedings – First Bosnian and herzegovina Congress of Occupational Medicine With International participation’s, Tuzla 2003: 133-134.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sinanović O (2003) Muslim Perspective of Spiritual Healing of PTSD. Paper Abstracts, Psychiatric Care Across Cultures: First Pan Mediterranean Conference on Psychiatry and Cultures incorporating ‘Caretranslate’. Malta, November 9-13. pp 81-82.

2004.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O, Hasanović M. The role of religiosity in the prevention of pathological response to stress in war veterans. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: April 2004, Vol. 19 – Suppl. 1 – p. 1-254. Abstract book, 12th AEP Congress Association of European Psychiatrists, Geneva 2004:123s.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O, Hasanović M. The impact of religiosity on emotional stability during adolescence. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: April 2004, Vol. 19 – Suppl. 1 – p. 1-254. Abstract book, 12th AEP Congress Association of European Psychiatrists, Geneva 2004: 188.

2005.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O. Osnove neuropsihologije duhovnosti. U: Sinanović O, Smajlović Dž (ur). Osnove neuropsihologije i neurologije ponašanja. Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 2005: 279-88. ISBN 9958-609-32-0.

 •  Ibrahimagić OĆ, Sinanović O, Smajlović Dž, Pavlović S, PAJEVIĆ I, Sutović A. Anksioznost i ishemijski cerebrovaskularni inzult. Neurologia Croatica, Zbornik radova sa 4. hrvatskog neurološkog kongresa; 54 (supll-4) 2005.

 • PAJEVIC I, Delic A, Hasanovic M. History of mental health protection in Bosnia and Herzegovina. Abstracts book, XIII World Congress of Psychiatry. Cairo: Tilesa, S. A.; 10-15 October 2005: 470.

 • PAJEVIC I, Sinanovic O, Hasanovic M (2005) Influence of prayers’ performing on mental stability of soldiers during the war. Abstracts book, XIII World Congress of Psychiatry. Cairo: Tilesa, S. A.; 10-15 October 2005: 499.

 • PAJEVIC I, Sinanovic O, Hasanovic M. The role of religiosity in social and emotional development during adolescence. Abstracts book, XIII World Congress of Psychiatry. Cairo: Tilesa, S. A.; 10-15 October 2005: 49

 • Petković J., Tupković E., PAJEVIĆ I. The use cognitive-bihevioral therapy in tertment of patients with major depression Absrackt book XXXV Annual congres of the EABCT, Greece 2005: 209 – 210

 • Pajević I, Sinanović O, Hasanović M. Religioznost kao faktor psihičke stabilnosti. U: Jurčić M, Nikić M, Vukušić H (urednici). Vjera i zdravlje. Zagreb: Zaklada “Biskup Josip Lang” 2005: 153-162. ISBN 953-99-832-6-6, UDK 261.6:613>(063).

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sinanović O. Spiritualna grupna psihoterapija u tretmanu psihotraumatiziranih. U: Jurčić M, Nikić M, Vukušić H (urednici). Vjera i zdravlje. Zagreb: Zaklada “Biskup Josip Lang” 2005: 89-102. ISBN 953-99-832-6-6, UDK 261.6:613>(063).

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O, Hasanović M. Religiosity and mental health. Psychiatria Danubina, 2005; 17(1-2): 84-89.

2006.

 • Hasanović M. Sinanović O, PAJEVIĆ I, Avdibegović E, Sutović A. Post-War mental health promotion in Bosnia – Herzegovina. Psych Danub 2006;18 (1-2):74-78

 • Avdibegović E, Brkić M, PAJEVIĆ I, Selimbašić Z. Attitudes toward the mentally ill in sample of emploess in governmental and nongovernmental organizations European Psychiatry 21(suppl-1)2006: 202

 • Sinanović O, Hasanović M, PAJEVIĆ I, Avdibegović E, Selimbašić Z. PTSD and depression of Bosnian school age orphans in institutional and nonistitutional care. European Psychiatry 21(suppl-1)2006: 189

 •  PAJEVIC I, Hasanovic M, Delic D. Religious moral norms as a factor of coping with stress during adolescence. European Psychiatry 21(suppl-1) 2006: 182

 • PAJEVIC I, Sinanovic O. Hasanovic M, Delic D. Religiosity as a factor of coping with stress during adolescence. European Psychiatry 21(suppl-1) 2006: 184

 • Hasanović M, Sinanović O, Selimbašić Z, PAJEVIĆ I, Avdibegović E. Psychological distutbances of war-traumatized children from different foster and family settings in Bosnia and Herzegovina. Croat Med J 2006; 47: 85-94. (indeksiran u Current Contents)

 • Avdibegović E, Stjepić B, Brkić M, PAJEVIĆ I. Procjena kognitivnih sposobnosti starijih smještenih u Domu penzionera Tuzla. Zbornika radova II Hrvatskog gerontološkog kongresa sa međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska, 2006; 200

 • Brkić M, Avdibegović E, Stjepić B, PAJEVIĆ I. Cognitive function of elderly people settled in the institution. Neurologia Croat 2006; 50 (suppl 2): 136. Rad prezentiran na 46th International Neuropsychiatric Pula Congress, Pula, Croatia, 2006.

 • Selimbašić Z, Kravić N, PAJEVIĆ I, Avdibegović E, Delić A. Analysis of mental disorders in children and adolescents treated at the Department for Psychiatry in period from 2002 to 2006. Med Arch 2007; 61 (Suppl 2): 42. 66. Petković J, Tupković E, PAJEVIĆ I. Evaluacija liječenja pacijenata s miješanim anskiozno depresivnim poremećajem psihofarmakoterapijom i kognitivno-bihevioralnom psihoterapijom. Soc. Psihijat., 34 (2006) 21– 25.

2007.

 • Avdibegović E, Sutović A, PAJEVIĆ I, Delić A. The frequency of organic mental disorders in psychiatric inpatients. Neurologia Croat 2007; 56 (Suppl 5): 124-125. Rad prezentiran na 47th International Neuropsychiatric Pula Congress, Pula, Croatia 2007.

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M, Koprić A. The international legion of humanists awarded psychiatry clinic in tuzla with the golden award for peace, European Psychiatry, Volume 22, Supplement 1, March 2007, Page S217

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sinanović O. The spiritual approach in the group psychotherapy treatment of psychotraumatized persons in post –war Bosnia and Herzegovina, European Psychiatry, Volume 22, Supplement 1, March 2007, Page S273

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O, Hasanović M. The influence of religiosity on mental stabylity of war veterans. European Psychiatry, volume 22, Supplement 1, March 2007, Page S273

 • Avdibegović E, Hasanović M, Selimbašić Z, PAJEVIĆ I, Sinanović O, Koprić A. Four years of day hospital treatment of psycho-traumatized persons in postwar Bosnia and Herzegovina. European Psychiatry, Volumen 22, Supplement 1, March 2007, Page S274

 • Kravić N, PAJEVIĆ I, Hasanović M. Depression in children who experienced severe war trauma. European Psychiatry, Volumen 22, Supplement 1, March 2007, Page S278

 • Softić R, PAJEVIĆ I, Sutović A, Arnautalić A, Hasanović M, Hodžić R, Stjepić B, Hadžibeganović K, Delić A, Bećirović E. (2007) Reafirmation of electrostimulative therapy at Tuzla Psychiatry clinic. Med Arh. 61(2) supl. 2:18. Summaries, 2nd Congress of Psychiatrist of B&H with International Participation “The first hundred years of Psychiatry in Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo, October 17-20th 2007.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Avdibegović E, Hodžić R. (2007) Psychological problems of war veterans employed in military forces of Bosnia and Herzegovina. Med Arh. 61(2) supl. 2:25. Summaries, 2nd Congress of Psychiatrist of B&H with International Participation “The first hundred years of Psychiatry in Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo, October 17-20th 2007.

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M, Delić A. (2007) The influence of religious moral beliefs on adolescents' mental stability. Med Arh. 61(2) supl. 2:37-38. Summaries, 2nd Congress of Psychiatrist of B&H with International Participation “The first hundred years of Psychiatry in Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo, October 17-20th 2007.

 • Sutović A, PAJEVIĆ I, Hasanović M, Kravić-Prelić N, Softić R. (2007) Competence to stand trial; how to adjust contemporary nosology to demands of criminal law. Med Arh. 61(2) supl. 2:43. Summaries, 2nd Congress of Psychiatrist of B&H with International Participation “The first hundred years of Psychiatry in Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo, October 17-20th 2007.

 • Kuldija A, Hasanović M, PAJEVIĆ I, Čokić Š. (2007) Center for rehabilitation of addicts of psychoactive substances (CROPS). Med Arh. 61(2) supl. 2:72. Summaries, 2nd Congress of Psychiatrist of B&H with International Participation “The first hundred years of Psychiatry in Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo, October 17-20th 2007.

 • Avdibegović E, Sutović A, PAJEVIĆ I, Delić A. The frequency of organic mental disorders in psychiatric inpatients. Neurologia Croat 2007; 56 (Suppl 5): 124-125. Rad prezentiran na 47th International Neuropsychiatric Pula Congress, Pula, Croatia 2007.

 • Delić A, Avdibegović E, Hadžibeganović K, PAJEVIĆ I, Bečirović E, Softić R, Hodžić R, Aljukić N. Sociodemographic characteristic of patients treated at the department for psychiatry Tuzla. Med Arch 2007; 61 (Suppl 2): 12. Rad prezentiran na Drugom kongresu psihijatara BiH, okotobar, 2007 Sarajevo.

 • Softić R, Sutović A, Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Osmanović E, Bećirović J, Jaraković M Atypical antipsychotic influence on metabolic syndrome occurrence at the patients with schizophrenia. Med Arch 2007; 61 (Suppl 2): 17. Rad prezentiran na Drugom kongresu psihijatara BiH, okotobar, 2007 Sarajevo.

 • Bećirović E, Sutović A, Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Delić A. Antipsychotic and mood stabilizers in the treatment of schizoaffective and bipolar affective disorders. Med Arch 2007; 61 (Suppl 2): 18. Rad prezentiran na Drugom kongresu psihijatara BiH, okotobar, 2007 Sarajevo

 • Selimbašić Z, Kravić N, PAJEVIĆ I, Avdibegović E, Delić A. Analysis of mental disorders in children and adolescents treated at the Department for Psychiatry in period from 2002 to 2006. Med Arch 2007; 61 (Suppl 2): 42. Rad prezentiran na Drugom kongresu psihijatara BiH, okotobar, 2007 Sarajevo.

 • Hadžibeganović k, Delić A, Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Bečirović E, Softić R, Hodžić R, Aljukić N. Use of combination of psychoactive drugs during inpatient treatment of mental disorder. Med Arch 2007; 61 (Suppl 2): 59. Rad prezentiran na Drugom kongresu psihijatara BiH, okotobar, 2007 Sarajevo

 • Avdibegović E, Delić A, PAJEVIĆ I. Sociocultural and political context of rape of women. Book of abstracts XIX World congress of world association for social psychiatry-changing world-challenges for society and for social psychiatry, Prague, October 21-14, 2007: 172

 • Kravić N. PAJEVIĆ I. Defence mechanisms and trauma symptoms in adolescents who survived war trauma in early childhood, Final Program 13th International Congress of Child and Adolescetnt Psychiatry, Folrence, Italy

 • Kravić N. Sutović A, PAJEVIĆ I, Delić A. Justified Confirmation of Genocide and rape as war crime – their importance in recovery process of war trauma. Med Arh, 2007; 61 (2 supl 2): 31

 • Delić A, PAJEVIĆ I. Rape as an Instrument of Genocide and its Psychological Consequences – Case Report. Med Arh. 2007; 61(2, supl.2):29

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M. (2007) Religijske moralne norme kao preventivni faktor poremećaja ponašanja tokokom adolescencije. Zbornik radova: 2. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem: „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“ Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 10. novembar 2007: 117-132.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Pavlović S. (2007) Značaj prepoznavanja akulturacijskih i repatrijacijskih problema kod djece za ranu prevenciju tokokom adolescencije. Zbornik radova: 2. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem: „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“ Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 10. novembar 2007: 133-150.

 • Selimbašić Z, PAJEVIĆ I (2007) Dijagnostički postupci i rane intervencije u prevenciji poremećaja ponašanja djece čiji roditelji pokazuju simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Zbornik radova sa 2-e znanstveno stručne konferencije s međunarodnim učešćem: Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih; Zenica, 2007; 151-161.

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M, Delić A. (2007) The influence of religious moral beliefs on adolescents' mental stability. Psychiatr Danub. 19(3):173-83. (indeksirano na Medline-u; PMID: 17914316).

 • PAJEVIĆ I. Rape as an Instument of Genocid. Seventh bienal meetiong the international association of genocide scholars. Sarajevo 2007; 88.

2008.

 • PAJEVIĆ I. Psihoterapijske dimenzije mističnog iskustva – biološke osnove. Prvi hrvatski psihoterapijski kongres – izazovi psihoterapije u stoljeću uma. Zbornik radova. Zadar 2008; 63.

 • Avdibegović E, PAJEVIĆ I, Sutović A, Hadžić B, Moro LJ. Trening program iz grupne analize u Bosni i Hercegovini – 10 godina iskustva. Prvi hrvatski psihoterapijski kongres – izazovi psihoterapije u stoljeću uma. Zbornik radova. Zadar 2008; 63.

 • PAJEVIĆ I. Nove dileme u psihoterapiji: Može li psihoterapeut obavljati molitvu sa pacijentom. U Jakovljević M. i suradnici: Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji. Zagreb: Pro mente d.o.o. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, 2008: 63-69. ISBN 978-953-99202-3-2.

 • Avdibegović E, Hasanović M, Selimbašić Z, Pajević I, Sinanović O. (2008) Mental health care of psychotraumatized persons in post war Bosnia and Herzegovina – Experiences from Tuzla canton. Psychiatria Danubina, 20(4):474-484. (indexed on Medline; PMID: 19011588).

 • Kravić N, Hasanović M, Pajević I. (2008) Atypical antipsychotics in young adults with acute psychotic disorder-experiences from Bosnia and Herzegovina. Abstract book, 23rd Danube Symposion of Psychiatry, Mostar, Bosnia and Herzegovina October 5-8th 2008.

 • Hasanović M, Softić R, Pajević I, Kuldija A, Kravić N, Husarić S, Simendić V. (2008) Computerized tomography diagnoses among clinicaly treated alcohol dependant male inpatients. Abstract book, 23rd Danube Symposion of Psychiatry, Mostar, Bosnia and Herzegovina October 5-8th 2008.

 • Kuldija A, Hasanović M, Zonić L, Pajević I, Zorić S. (2008) Some epidemiological characteristics of heroin addicts clinicaly treated Abstract book, 23rd Danube Symposion of Psychiatry, Mostar, Bosnia and Herzegovina October 5-8th 2008.

 • Pajević I, Hasanović M, Delić A. (2008) Religious moral values as prevention factor of behavioral disorders during adolescence. Česká a Slovenská Psychiatrie. (Suppl. 2) Abstracts of XIV World Congress of Psychiatry, Prague, Chech Rerpublic, September 20-25; 104: pp-968.

 • Hasanović M, Pajević I, Avdibegović E, Hodžić R. (2008) PTSD, Depression, anxiety, Cigarettes and alcohol misuse among war veterans in postwar Bosnia and Herzegovina. Česká a Slovenská Psychiatrie. (Suppl. 2) Abstracts of XIV World Congress of Psychiatry, Prague, Chech Rerpublic, September 20-25; 104: pp-1091.

 • Pajević I, Hasanović M, Delić A. (2008) Rumi's teaching: Psychotherapeutic dimensions. Česká a Slovenská Psychiatrie. (Suppl. 2) Abstracts of XIV World Congress of Psychiatry, Prague, Chech Rerpublic, September 20-25; 104: pp-1368.

 • Pajević I, Hasanović M, Delić A. (2008) Rape as an instrument of genocide: Guidelines for facilitation of psychological consequences. Česká a Slovenská Psychiatrie. (Suppl. 2) Abstracts of XIV World Congress of Psychiatry, Prague, Chech Rerpublic, September 20-25; 104: pp-1440.

2009.

 • Pajević I. Duhovno i duševno u psihijatriji. U: Frančišković T. Moro LJ. Psihijatrija. Medicinska Naklada, Zagreb, 2009: 449-54. ISBN 978-953-176-432-2.

 • Pajević I. Struktura i psihodinamika duhovnosti u procesu integracije zrele i zdrave ličnosti. Jakovljević M i sur. (urednici) Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji. Dileme i izazovi. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Zagreb: Pro Mente d.o.o. 2010; 99-123. ISBN 978-953-99202-5-6.

 • Sinanović O, Avdibegović E, Hasanović M, Pajević I, Sutović A, Loga S, Cerić I (2009) The organisation of mental health services in post-war Bosnia and Herzegovina. International Psychiatry. 6(1):10-12. Dorchester, UK.

 • Hasanović M, Pajević I (2009) Maintenance programs for treatment of heroin addicts in post-war Bosnia and Herzegovina. European Psychiatry, Volume 24, Supplement 1, 2009, Page S424. 17th EPA Congress - Lisbon, Portugal, January 2009, Abstract book.

 • Hasanović M, Pajević I (2009) Religious moral beliefs and depressiveness amongst war veterans in Bosnia and Herzegovina after war 1992-95. European Psychiatry, Vol. 24, Supl. 1. Page S648. 17th EPA Congress - Lisbon, Portugal, January 2009, Abstract book.

 • Pajević I, Hasanović M (2009) Spirituality and religiosity in the treatment of mentally disordered persons in Bosnia and Herzegovina. European Psychiatry, Vol. 24, Supl. 1. Page S924. 17th EPA Congress - Lisbon, Portugal, January 2009, Abstract book.

 • Kuldija A, Hasanović M, Pajević I, Zonić L, Zorić S (2009) Epidemiological characteristics of clinicaly treated heroin addicts. WFSBP Congress 9th World Congress of Biological Psychiatry, 28 June – 2 July 2009. Paris, France.

 • Pajević I. Kreativna šutnja kod Meše Selimovića. Šutnja u psihoterapiji i zajednici. Zbornik sažetaka stručnog skupa. Tuzla, 25. – 26. Septembra/rujna 2009:str.34.

2010.

 • Abdurahman K, Hasanović M, Kravić N, Pajević I. Šutnja o zloupotrebi ilegalnih droga u porodici i terapiji. Šutnja o zloupotrebi ilegalnih droga u porodici i terapiji. Šutnja u psihoterapiji i zajednici. Zbornik sažetaka stručnog skupa. Tuzla, 25. – 26. Septembra/rujna 2009.

 • Brennen T, Hasanović M, Zotović M, Blix I, Skar AM, Prelić NK, Mehmedović I, Pajević I, Popović N, Gavrilov-Jerković V (2010) Trauma exposure in childhood impairs the ability to recall specific autobiographical memories in late adolescence. J Trauma Stress. 23(2):240-7. (indexed on Medline; PMID: 20419732.

 • Pajević I, Hasanović M, Koprić A (2010) Psychiatry in a battle zone. Bioethics, 24(6):304-7. (indexced on Medline; PMID: 19659856).

 • Hasanović M, Pajević I (2010) Religious moral beliefs as mental health protective factor of war veterans suffering from PTSD, depressiveness, anxiety, tobacco and alcohol abuse in comorbidity. Psychiatria Danubina, 22(2):203-210. (indexed on Medline: PMID: 20562748)

 • Pajević I. Klasifikacija alkoholom uzrokovanih poremećaja. Savremeni pristup u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Prvi alkohološki simpozijum Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Tuzla, 2012: 27-38. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Hasanović M, Pajević I. Neki socijalni, kulturni i istorijski aspekti prevencije alkoholizma u sjevernoistočnoj Bosni. Savremeni pristup u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Prvi alkohološki simpozijum Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Tuzla, 23.-24. aprila 2010.

 • Delić A, Hasanović M, Šahović H, Kuldija A., Kravić N, Pajević I. Neke karakteristike akutno alkoholiziranih pacijenata liječenih 2009. godine na klinikama za psihijatriju i interne bolesti u Tuzli. Savremeni pristup u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Prvi alkohološki simpozijum Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Tuzla, 23.-24. aprila 2010.

 • Hasanović M, Pajević I, Zukić S, Hamidović J. Farmakoterapija kod alkoholičara liječenih na Klinici za psihijatriju u Tuzli od 01.01.2005. do 31.12.2009. kojima je snimljen CT mozga. Savremeni pristup u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Prvi alkohološki simpozijum Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Zbornik sažetaka. Tuzla, 23.-24. aprila 2010.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A. Medicinski asistirano liječenje ovisnosti o opijatima metodom suboksone kao prevencija socijalnog isključivanja mladih. Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih. 3. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka. Zenica, 10 april 2010: str. 152.

 • Pajević I, Hasanović M. Namaz kao preventivni faktor socijalnog isključivanja mladih. Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih. 3. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka. Zenica, 10 april 2010: str. 133.

 • Pajević I. (2010) Struktura i psihodinamika duhovnosti u procesu integracije zrele i zdrave ličnosti. Jakovljević M i sur. (urednici) Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji. Dileme i izazovi. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Zagreb: Pro Mente d.o.o. 2010; pp:99-123. ISBN 978-953-99202-5-6.

 • Hasanović M, Pajević I. (2010) Religijska moralna uvjerenja i posttraumatski stresni poremećaj. Jakovljević M i sur. (urednici) Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji. Dileme i izazovi. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Zagreb: Pro Mente d.o.o. 2010; pp:199-218. ISBN 978-953-99202-5-6. 

2011.

 • Hasanović M, Sinanović O, Pajević I, Agius M. The Spiritual Approach to Group Psychotherapy Treatment of Psychotraumatized Persons in Post-War Bosnia and Herzegovina. Religions, 2011; 2(3):330-344.

 • Hasanović M, Pajevic I, Morgan S, Kravic N. EMDR training for mental health therapists in postwar Bosnia-Herzegovina who work with psycho-traumatized population for increasing their psychotherapy capacities. Acta Medica Saliniana 2011;40(2):pp(In press).

 • Hasanović M, Kuldija A, Pajević I, Zorić S Gender aspects of Epidemiological Characteristics of Heroin Addicts Clinically Treated in Psychiatry Department from North-Eastern Post-war Bosnia and Herzegovina. Acta Medica Saliniana 2011 2011;40(2):pp(In press).

 • Pajević I. Religijska moralna uvjerenja i psihičko zdravlje. Motrišta. 2011;62:108-13. UDK 2-42:616.89.

 • Hasanović M, Pajević I. Religijska moralna uvjerenja i depresivni poremećaj kod veterana rata u Bosni i Hercegovii nakon rata 1992-95. Motrišta. 2011;62: 114-26. UDK 2-42:[616.895.4:355.11](497.6) “1992/1995” (047.31)

 •  Delić A, Hasanović M, Šahović H,. Kuldija A, Kravić N, Pajević I. Differences of patients with acute alcohol intoxication treated at the departments for psychiatry and internal medicine in Tuzla during 2009. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria. 130. Hasanović M., Pajević I., Kuldija A., Delić A., Sutović A.. Medical assisted treatment of opioid dependence with suboxone method as prevention of social excluding young people. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanović M., Pajević I. Social, cultural and historical aspects of prevention of alcoholism in northeast Bosnia and Herzegovina. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanović M., Kuldija A., Pajević I., Delić A., Sutović A., Kravić N. Silence in the family about the abuse of heroin and its effect on the initiation of treatment. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanović M., Pajević I., Zukić S., Hamidović J., Kuldija A., Delić A., Kravić N. Psychopharmacotherapy characteristics of alcoholics treated on Psychiatry department Tuzla from 01.01.2005 t 31.12.2009 with brain comuterized tomography. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Pajević I., Hasanović M. Considerations on classification of alcohol induced mental disorders. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanovic M., Pajevic I., Morgan S., Kravic N. EMDR training for mental health therapists in postwar Bosnia-Herzegovina who work with psycho-traumatized population for increasing their psychotherapy capacities. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanović M., Pajević I., Zukić S., Hamidović J., Kuldija A., Delić A., Kravić N. Characteristics of brain comuterized tomography diagnoses and comorbid conditions of alcohol dependant males treated on Psychiatry department Tuzla during 2005-2009. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanović M., Pajević I., Zukić S., Hamidović J., Kuldija A., Delić A., Kravić N. Characteristics of brain comuterized tomography diagnoses and comorbid conditions of alcohol dependant males treated on Psychiatry department tuzla during 2005-2009. European Psychiatry. Vol. 25, Suppl. 1, 2011. 19th European Congress of Psychiatry. 12-15 March, 2011 - Vienna, Austria.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A. Medical assisted treatment of opioid dependent Females with suboxone method as prevention of social excluding. Book of Abstracts of the 4th World Congress on Women's Mental Health. 16-19 March 2011. Madrid, Spain.

 • Pajević I. Religijska moralna uvjerenja i psihičko zdravlje. U: Ostojić Lj, Jakovljević M. (urednici) Poremećaji morala i moralnosti u suvremenoj medicine i društvu. Motrišta: Poseban otisak – Zbornik. Osma mostarska psihijatrijska subota, 25.06.2011. god. Hotel Ero, Mostar. 2011;pp108-13. UDK 2-42:616.89.

 • Hasanović M, Pajević I. Religijska moralna uvjerenja i depresivni poremećaj kod veterana rata u Bosni i Hercegovii nakon rata 1992-95. U: Ostojić Lj, Jakovljević M. (urednici) Poremećaji morala i moralnosti u suvremenoj medicine i društvu. Motrišta: Poseban otisak – Zbornik. Osma mostarska psihijatrijska subota, 25.06.2011. god. Hotel Ero, Mostar. 2011; pp: 114-26. UDK 2-42:[616.895.4:355.11](497.6) “1992/1995” (047.31).

 • Sinanović O, Avdibegović E, Hasanović M, Pajević I, Sutović A, Loga S, Cerić I. (2011) The organisation of mental health services in post-war Bosnia and Herzegovina. In: Ghodse H. (Ed) International Perspectives on Mental Health. International Psychiatry. Published by RCPsych Publications (via Turpin Distribution for the trade), www.rcpsych.ac.uk/books.

2012.

 • Avdibegović E, Pajević I. (urednici) Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Tuzlanski psihijatrijski anali I: Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla. Tuzla, 2012. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Pajević I. Klasifikacija alkoholom uzrokovanih poremećaja. Savremeni pristup u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Tuzlanski psihijatrijski anali I: Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla. Tuzla, 2012: 27-38. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Hasanović M, Pajević I. Neki socijalni, kulturni i istorijski aspekti prevencije alkoholizma u sjevernoistočnoj Bosni. Tuzlanski psihijatrijski anali I: Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla. Tuzla, 2012: 133-8. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Hasanović M, Pajević I, Zukić S, Hamidović J. Farmakoterapija kod alkoholičara liječenih na Klinici za psihijatriju u Tuzli od 01.01.2005. do 31.12.2009. kojima je snimljen CT mozga. Tuzlanski psihijatrijski anali I: Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla. Tuzla, 2012: 176-81. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Pajević I, Hasanović M, Avdibegović E (urednici): Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem „Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti”, Tuzla 12.-14. oktobar/listopad 2012. Tuzla: Udruženje/udruga psihijatara u BiH (UPuBiH), 2012. ISBN 978-9958-0919-0-2, COBISS.BH-ID 19926022.

 • Pajević I, Hasanović M (urednici): Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. Tuzla: Udruženje/udruga psihijatara u BiH (UPuBiH), 2012. ISBN 978-9958-0919-1-9, COBISS.BH-ID 19945222.

 • Pajević I. Sekularna i postsekularna psihijatrija. U: Pajević I, Hasanović M (urednici). Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. Tuzla: Udruženje/Udruga psihijatra u Bosni i Hercegovini, 2012: 17-27. ISBN 978-9958-0919-1-9, COBISS.BH-ID 19945222.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A. Lijekovima asistirano liječenje ovisnosti o opijatima metodom suboksone kao prevencija socijalnog isključivanja mladih. U: Pajević I, Hasanović M (urednici). Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. Tuzla: Udruženje/Udruga psihijatra u Bosni i Hercegovini, 2012: 343-56. ISBN 978-9958-0919-1-9, COBISS.BH-ID 19945222.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A. Medically assisted treatment for opiate addiction--suboxone method as prevention of social exclusion of youth-Tuzla model. Psychiatr Danub. 2012 Oct;24 Suppl 3:S398-404. PubMed PMID:23114824.

 • Zulčić-Nakić V, Pajević I, Hasanović M, Pavlović S, Ljuca D. Psychological problems sequalae in adolescents after artificial abortion. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2012 Aug;25(4):241-7. doi: 10.1016/j.jpag.2011.12.072. PubMed PMID:22840934.

 • Hasanović M, Pajević I, Avdibegović E, Kravić N, Moro L, Frančišković T,Gregurek R, Tocilj G. Group analysis training for Bosnia-Herzegovina mentalhealth professionals in the aftermath of the 1992-1995 war. Acta Med Acad.2012;41(2):226-7. doi: 10.5644/ama2006-124.58. PubMed PMID: 23331400.

 • Pajević I. Secular and postsecular psychiatry. Psychiatr Danub. 2012 Oct;24 Suppl 3:S262-6. PubMed PMID: 23114800.

 • Hasanović M, Kuldija A, Pajević I, Zorić S (2012) Gender Aspects of Epidemiological Characteristics of Heroin Addicts Clinicaly Treated in Psychiatry Department from North-Eastern Post-War Bosnia and Herzegovina. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1: P-33. 3-6 March 2012–Prague-Czech Republic.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A (2012) Quality of Life of Heroin Addicts and their Family Members Improved During Medical Assisted Treatment of Opiate Dependence with Buprenorphine/Naloxon (Suboxone). European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1 – 2012. P-34. 3-6 March - Prague-Czech Republic.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A (2012) Some Edemiological Characteristics of Opiate Addicts with Hepatitis C who are in Substitution Maintainance Therapy with Buprenorphine/Naloxone (Suboxone) in Bosnia-Herzegovina. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1 – 2012. P-35. 3-6 March - Prague-Czech Republic.

 • Hasanović M, Pajević I, (2012) Religious Moral Believes and Quality of Life Amongst War Veterans in Bosnia and Herzegovina Negatively Associated with Severity of Trauma Experiences and Anxiety. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1 – 2012. P-130. 3-6 March - Prague-Czech Republic.

 • Hasanović M, Pajević I, Čolić Z (2012) The Association of Elementary School Adolescents' Religious Moral Beliefs and Religious Moral Beliefs of Their Parents on Adolescents' Mental Stability. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1 – 2012. P-297. 3-6 March - Prague-Czech Republic.

 • Zulčić Nakić V, Pajević I, Hasanović M, Pavlović S, Ljuca D (2012) Anxiety, Depressiveness and Posttraumatic Stress Symptoms amongst Adolescents who Aborted Pregnancy in Post-War Bosnia and Herzegovina. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1 – 2012. P-356. 3-6 March - Prague-Czech Republic.

 • Hasanović M, Pajević I (2012) Severity Of Trauma Experiences And Depression Severity Negatively Associated With Religious Moral Believes Amongst War Veterans In Bosnia And Herzegovina. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 20th European Congress of Psychiatry. Abstracts on CD-ROM, Vol. 27 – Suppl. 1 – 2012. P-490. 3-6 March - Prague-Czech Republic.

 • Hasanović M, Kuldija A, Pajević I, Zorić S (2012) Gender Aspects of Epidemiological Characteristics of Heroin Addicts Clinicaly Treated in Psychiatry Department from North-Eastern Post-War Bosnia and Herzegovina. ODVISNOSTI – OVISNOSTI – ZAVISNOSTI – SEEA ADDICTIONS, Vol. 12 – Suppl. 1 – 2012. P-37. 21-23 June 2012 Tirana, Albania.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A (2012) Quality of Life of Heroin Addicts and their Family Members Improved During Medical Assisted Treatment of Opiate Dependence with Buprenorphine/Naloxon (Suboxone). ODVISNOSTI – OVISNOSTI – ZAVISNOSTI – SEEA ADDICTIONS, Vol. 12 – Suppl. 1 – 2012. P-38. 21-23 June 2012 Tirana, Albania.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A (2012) Some Edemiological Characteristics of Opiate Addicts with Hepatitis C who are in Substitution Maintainance Therapy with Buprenorphine/Naloxone (Suboxone) in Bosnia-Herzegovina. ODVISNOSTI – OVISNOSTI – ZAVISNOSTI – SEEA ADDICTIONS, Vol. 12 – Suppl. 1 – 2012. P-39. 21-23 June 2012 Tirana, Albania.

 • Hasanović M, Husanović J, Srabović S, Haskić E, Lukić D, Jaganjac A, Muharemagić M, Pajević I. (2012) Projekat psihosocijalne pomoći smanjio intenzitet simptoma post-traumatskig stresnog poremećaja i depresivnosti među adolescentima u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-78. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH.

 • Kravić N, Pajević I, Hasanović M, Bakalović R. (2012) Karakteristike ličnosti adolescenata koji su preživjeli genocid u ranom djetinjstvu. Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-81. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH.

 • Zulčić V, Pajević I, Hasanović M, Pavlović S, Ljuca Dž. (2012) Tjeskoba, depresivnost i posttraumatski stresni poremećaj kod adolescentica koje su namjerno prekinule trudnoću u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-86. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH.

 • Baraković D, Avdibegović E, Pajević I. (2012) Strategije suočavanja žena s iskustvom u ratu nestalog člana porodice. Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-89. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH

 • Hasanović M, Sinanović O, Pajević I, Avdibegović E, Frančišković T. (2012) Kvalitet života veterana rata u Bosni i Hercegovini sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-128. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH.

 • Hasanović M, Kuldija A, Pajević I, Zorić S. (2012) Rodni aspekt epidemioloških karakteristila heroinskih ovisnika liječenih na Klinici za psihijatriju na području sjeveroistočne poslijeratne Bosne i Hercegovine. Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-171. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH.

 • Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A, Mešić A. (2012) Kvaliteta života heroinskih ovisnika i članova njihovih obitelji je poboljšana tokom liječenja lijekovima potpomognutog opijatske ovisnosti s buprenorfin/naolokson-om (Subokson). Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. P-195. 12.-14. oktobar 2012. Tuzla, BiH.

2013.

 • Kravić N, Pajević I, Hasanović M. Surviving genocide in Srebrenica during the early childhood and adolescent personality. Croat Med J. 2013 Feb;54(1):55-64. PubMed PMID: 23444247; PubMed Central PMCID: PMC3583395.

 • Hasanović M, Pajević I. Religious Moral Beliefs Inversely Related to Trauma Experiences Severity and Depression Severity among War Veterans in Bosnia and Herzegovina. J Relig Health. 2013 Sep;52(3):730-9. doi:10.1007/s10943-012-9643-4. PubMed PMID: 22941062.

 • Aljukić N, Hasanović M, Pajević I (2013) Cognitive functioning negatively correlated with severity of trauma experiences and symptoms severity of ptsd, depressiveness and anxiety in Bosnia-Herzegovina war veterans after 1992-1995 war. European Psychiatry, The Journal of the association of European psychiatrists: 21st European Congress of Psychiatry. Abstracts on the USB key. Vol. 28 – Suppl. 1 – 2013. P-2118. 6-9 April – Nice- France.

 • Pavlović S, Hasanović M, Kravić Prelić N, Pajević I (2013) Alcoholic beverages abuse of war veterans during and after the Bosnia-Herzegovina 1992-1995 war. The Journal of the association of European psychiatrists: 21st European Congress of Psychiatry. Abstracts on the USB key. Vol. 28 – Suppl. 1 – 2013. P-2143. 6-9 April – Nice- France.

 • Aljukić N, Hasanović M, Pajević I (2013) Severity of trauma experiences, cognitive impairs, depressiveness and anxiety of war veterans who suffer from PTSD. The Journal of the association of European psychiatrists: 21st European Congress of Psychiatry. Abstracts on the USB key. Vol. 28 – Suppl. 1 – 2013. P-2111. 6-9 April – Nice- France.

 •  Hasanović M, Pajević I, Kuldija A, Delić A, Sutović A (2013) Chronic Multiple Skin Ulcers in an I.V. drug user (Shooter´S Patch) disappeared after treatment with Buprenorphine/Naloxone (Suboxone). The Journal of the association of European psychiatrists: 21st European Congress of Psychiatry. Abstracts on the USB key. Vol. 28 – Suppl. 1 – 2013. P-1540. 6-9 April – Nice- France.

 • Hasanović M, Sinanović O, Pajević I, Avdibegović E, Frančišković T (2013) Quality of life of war veterans with Posttraumatic Stress Disorder in Bosnia-Herzegovina. The Journal of the association of European psychiatrists: 21st European Congress of Psychiatry. Abstracts on the USB key. Vol. 28 – Suppl. 1 – 2013. P-1258. 6-9 April – Nice- France.

 • Kravić N, Pajević I, Hasanović M. Surviving genocide in Srebrenica during the early childhood - Influences on personality shaping in adolescence. Romanian Journal of Psychiatry. WPA Regional Congress: „ Primary Care, Mental Health & Public Health Integration: The Catalytic Role of Information and Communication Technology (ICT)“ for Southeast Europe and Eurasia. S - 19 Symposium: „War Trauma & Recovery: The Bosnian Experience“ Chairperson: Syed Arshad Husain (USA). Vol. 18 Suppl.1: 51-52. Palace of Parliament in Bucharest, Romania, April 10-13, 2013.

 • Hasanović M, Sinanović O, Pajević I, Avdibegović E, Frančišković T (2013) Quality of life of war veterans with Posttraumatic Stress Disorder in Bosnia-Herzegovina. Romanian Journal of Psychiatry. WPA Regional Congress: „Primary Care, Mental Health & Public Health Integration: The Catalytic Role of Information and Communication Technology (ICT)“ for Southeast Europe and Eurasia. S - 19 Symposium: „War Trauma & Recovery: The Bosnian Experience“ Chairperson: Syed Arshad Husain (USA). Vol. 18 Suppl. 1: p. 52. Palace of Parliament in Bucharest, Romania, April 10-13, 2013.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Kuldija A, Delić A, Sutović A, Avdibegović E, Aljukić N (2013) Problems in inducing Interferon therapy of opiate addicts with Hepatitis C who are in substitution maintainance therapy with Buprenorphine/ Naloxone (Suboxone®). Intern J Sci 2013; 2 (10): 40-44.

 • Hasanović M, Kuldija A, PAJEVIĆ I, Delić A, Sutović A, Avdibegović E, Stanišić D. Medical assisted treatment of opiate dependence with Buprenorphine/Naloxon (Suboxone®) of heroin addicts in prison who are aging penalties. Isues of Social Science 2013; 1(1):21-32.

2014.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I. Religious Moral Beliefs Inversely Related to Trauma Experiences Severity and Presented Posttraumatic Stress Disorder Among Bosnia and Herzegovina War Veterans. J Relig Health. 2014 Sep 27. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25260388.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I. Religious Moral Beliefs Inversely Related to Trauma Experiences Severity and Presented Posttraumatic Stress Disorder Among Bosnia and Herzegovina War Veterans. J Relig Health. 2014 Sep 27. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25260388.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Kuldija A, Delić A, Sutović A, Avbdibegović E (2014) Substitution Maintenance Treatment of Opioid Dependence with Buprenorphine/Naloxone Method As Prevention of Social Excluding of Young People: Tuzla Model. In: Rosalina Bennet (Ed.). Buprenorphine: Pharmacology, Clinical Uses and Side Effects. ISBN: 978-1-63321-136-0. In press.

      

KNJIGE i UNIVERZITETSKI UDŽBENICI

 

Univerzitetski udžbenici

 •  PAJEVIĆ I. Kako religija može pomoći u borbi protiv bolesti ovisnosti. U: Sinanović O (urednik). Ovisnost o drogama - uzroci i posljedice, prevencija i liječenje. Multidisciplinarni pristup. Tuzla: Behram-begova Medresa u Tuzli i Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli 2001: 211-231. ISBN 9958-698-03-X. COBISS/BiH-ID 9340166.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O. Osnove neuropsihologije duhovnosti. U: Sinanović O, Smajlović Dž (ur). Osnove neuropsihologije i neurologije ponašanja. Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 2005: 279-88. ISBN 9958-609-32-0.

 • PAJEVIĆ I. Duhovno i duševno u psihijatriji. U: Frančišković T. Moro LJ. Psihijatrija. Medicinska Naklada, Zagreb, 2009: 449-54. ISBN 978-953-176-432-2.

 

Knjige

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M, Avdibegović E (urednici). Knjiga sažetaka 3. Kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem „Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti”, Tuzla 12.-14. oktobar/listopad 2012. Tuzla: Udruženje/udruga psihijatara u BiH (UPuBiH), 2012. ISBN 978-9958-0919-0-2, COBISS.BH-ID 19926022.

 •  Avdibegović E, PAJEVIĆ I. Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja-Tuzlanski psihijatrijski anali – 1. Zbornik radova prvog alkohološkog simpozija Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Tuzla, 23. i 24. april/travanj 2010. Tuzla: Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla. Tuzla, 2012. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • PAJEVIĆ I, Hasanović M (urednici). Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. Tuzla: Udruženje/udruga psihijatara u BiH (UPuBiH), 2012. ISBN 978-9958-0919-1-9, COBISS.BH-ID 19945222.

 

 

 

 

Poglavlja u domaćim knjigama:

 

 •  Sinanović O, PAJEVIĆ I. Naučna valorizacija utjecaja religioznosti na mentalno zdravlje. U: Sinanović O, Hafizović R, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 77-81.

 • PAJEVIĆ I Sinanović O Pavlović S. Utjecaj religioznosti na psihičku stabilnost vojnika u ratu. U: Sinanović O, Hafizović, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 83-93.

 • Gaši A, PAJEVIĆ I. Faze razvoja ličnosti u tesavvufu. U: Sinanović O, Hafizović R, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 221-227.

 • PAJEVIĆ I Sinanović O. Utjecaj namaza na oblikovanje nekih karakterističnih crta zrele ličnosti. U: Sinanović O, Hafizović R, Pajević I (urednici). Duhovnost i mentalno zdravlje. Sarajevo: IP “Svjetlost” d.d. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2002: 237-243.

 • PAJEVIĆ I, Sinanović O, Hasanović M. Religioznost kao faktor psihičke stabilnosti. U: Jurčić M, Nikić M, Vukušić H (urednici). Vjera i zdravlje. Zagreb: Zaklada “Biskup Josip Lang” 2005: 153-162.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sinanović O. Spiritualna grupna psihoterapija u tretmanu psihotraumatiziranih. U: Jurčić M, Nikić M, Vukušić H (urednici). Vjera i zdravlje. Zagreb: Zaklada “Biskup Josip Lang” 2005: 89-102.

 • PAJEVIĆ I. Religijska moralna uvjerenja i psihičko zdravlje. U: Ostojić Lj, Jakovljević M. (urednici). Poremećaji morala i moralnosti u suvremenoj medicine i društvu. Motrišta: Poseban otisak – Zbornik. Osma mostarska psihijatrijska subota, Mostar 2011: 108-113. UDK 2-42:616.89.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I. Religijska moralna uvjerenja i depresivni poremećaj kod veterana rata u Bosni i Hercegovii nakon rata 1992-95. U: Ostojić Lj, Jakovljević M. (urednici) Poremećaji morala i moralnosti u suvremenoj medicine i društvu. Motrišta: Poseban otisak – Zbornik. Osma mostarska psihijatrijska subota, Mostar 2011: 114-126. UDK 2-42:[616.895.4:355.11](497.6) “1992/1995” (047.31)

 • KAJEVIĆ I. Klasifikacija alkoholom uzrokovanih poremećaja. U: Avdibegović E, Pajević I. Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja-Tuzlanski psihijatrijski anali – 1. Zbornik radova prvog alkohološkog simpozija Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Tuzla, 23. i 24. april/travanj 2010. Tuzla: Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla. Tuzla, 2012: 27-38. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I. (2012) Neki socijalni, kulturni i istorijski aspekti prevencije alkoholizma u sjevrnoistočnoj Bosni. U: Avdibegović E, Pajević I. Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja-Tuzlanski psihijatrijski anali – 1. Zbornik radova prvog alkohološkog simpozija Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Tuzla, 23. i 24. april/travanj 2010. Tuzla: Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla, Tuzla: 2012: 133-138. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Delić A, Hasanović M, Šahović H, Kuldija A, Kravić N, PAJEVIĆ I. Neke karakteristike akutno alkoholoziranih pacijenata liječenih 2009. godine na klinikama za psihijatriju i interne bolesti u Tuzli. U: Avdibegović E, Pajević I. Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja-Tuzlanski psihijatrijski anali – 1. Zbornik radova prvog alkohološkog simpozija Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Tuzla, 23. i 24. april/travanj 2010. Tuzla: Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla, Tuzla: 2012: 168-175. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Zukić S, Hamidović J. Farmakoterapija kod alkoholičara liječenih na Klinici za psihijatriju u Tuzli od 2005. do 2009. godine kojima je snimljen CT mozga. U: Avdibegović E, Pajević I. Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja-Tuzlanski psihijatrijski anali – 1. Zbornik radova prvog alkohološkog simpozija Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem. Tuzla, 23. i 24. april/travanj 2010. Tuzla: Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla, Tuzla 2012: 176-181. ISBN 978-9958-623-03-5, COBISS. BH-ID 19858694.

 • PAJEVIĆ I. Sekularna i postsekularna psihijatrija. U: Pajević I, Hasanović M (urednici). Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. Tuzla: Udruženje/Udruga psihijatra u Bosni i Hercegovini, 2012: 17-27. ISBN 978-9958-0919-1-9, COBISS.BH-ID 19945222.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Kuldija A, Delić A. Lijekovima asistirano liječenje ovisnosti o opijatima metodom suboksone kao prevencija socijalnog isključivanja mladih. U: Pajević I, Hasanović M (urednici). Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti. Tuzla: Udruženje/Udruga psihijatra u Bosni i Hercegovini, 2012: 343-56. ISBN 978-9958-0919-1-9, COBISS.BH-ID 19945222.

 

 

 

 

Poglavlja u inostranim knjigama:

 

 • PAJEVIĆ I. Nove dileme u psihoterapiji: Može li psihoterapeut obavljati molitvu sa pacijentom. U: Jakovljević M. i suradnici: Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji. Zagreb: Pro mente d.o.o. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Mostaru, 2008: 63-69. ISBN 978-953-99202-3-2.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I. Religijska moralna uvjerenja i posttraumatski stresni poremećaj. Jakovljević M i sur. (urednici). Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji. Dileme i izazovi. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Zagreb: Pro Mente d.o.o. 2010: 199-218.

 • PAJEVIĆ I. Struktura i psihodinamika duhovnosti u procesu integracije zrele i zdrave ličnosti. Jakovljević M i sur. (urednici). Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji. Dileme i izazovi. Mostar: Katedra za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Zagreb: Pro Mente d.o.o. 2010: 99-123. ISBN 978-953-99202-5-6.

 • Sinanović O, Avdibegović E, Hasanović M, PAJEVIĆ I, Sutović A, Loga S, Cerić I. The organisation of mental health services in post-war Bosnia and Herzegovina. In: Ghodse H. (Ed) International Perspectives on Mental Health. International Psychiatry. Published by RCPsych Publications (via Turpin Distribution for the trade), www.rcpsych.ac.uk/books  2011: 283-287.

 • Hasanović M, PAJEVIĆ I, Kuldija A, Delić A, Sutović A, Avbdibegović E (2014) Substitution Maintenance Treatment of Opioid Dependence with Buprenorphine/Naloxone Method As Prevention of Social Excluding of Young People: Tuzla Model. In: Rosalina Bennet (Ed.). Buprenorphine: Pharmacology, Clinical Uses and Side Effects. ISBN: 978-1-63321-136-0. In press.

 

 

 

 

MAGISTARSKA I DOKTORSKA RADNJA:

 

 • PAJEVIĆ I. Islamski način života kao faktor psihičke stabilnosti. Magistarski rad. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 1999.

 • PAJEVIĆ I. Utjecaj religioznosti na psihičko sazrijevanje i zdravlje adolescenata. Doktorska dizertacija. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2003.

Dr. Izet Pajević

 

 

 

 

 

MENTORSTVA MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADNJI:

 

 • Kravić dr. Nermina. „Utjecaj ratnih traumatskih iskustava preživljenih u djetinjstvu na psihičko zdravlje u adolescenciji“. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad, odbranjen, februara 2008.

 • Kurtić Azra. “Uticaj psihičke traume na prepoznavanje facijalno izraženih emocija”, magistarski rad. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad, odbranjen 2009. god.

 • Čolić Zinaida. “Uticaj religijskih moralnih normi roditelja na psihičku stabilnost i zdravlje djece”, magistarski rad. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad, odbranjen 2010. god.

 • Bugari Sulejman. “Socijalna rehabilitacija ovisnika u terapijskim zajednicama Ilijaš i Smoluća, s posebnim osvrtom na duhovnost i socijalni rad”. Fakultet političkih nauka - odsijek za socijalni rad Univerziteta u Sarajevu. Magistarski rad odbranjen 6.11. 20012. god. (Dokaz: ovjerena kopija potvrde o imenovanju za komentora i uspješnoj odbrani magistarskog rada br. 02-9-58-26/14 od 19.05. 2014. god.)

 • Deniza Begović: “Povezanost korištenja interneta sa nivoima depresivnosti, anksioznosti i agresivnosti kod adolescenata” Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Magistarski rad, odbranjen 2014. god.

 • Kravić Nermina. “Rizični i protektivni faktori za mentalno zdravlje djece čiji su očevi poginuli u ratu”. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Doktorska disertacija odbranjena u decembru, 2014.

 

 

 

 

 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

 

 • “Psihološki problemi djece bez roditeljskog staranja u različitim formama zbrinjavanja.” Investitor je Bosansko-hercegovačko Federalno ministarstvo za kulturu, sport i obrazovanje, sa grantom broj 04-39-8310/01, 2003-04. Testirana su djeca koja su izgubila jednog ili oba roditelja u ratu, na traumatska iskustva, posttraumatski stresni poremećaj i depresivnost,a koja su zbrinuta u Domu za nezbrinutu djecu Tuzla, u nevladinoj organizaciji „Dječije selo“ i privatno kod preostalog živog roditelja. Ova djeca su poređena sa njihovim vršnjacima koji nisu izgubili ni jednog roditelja. Rad je publiciran u Croatian Medical Journal, 2006; 47(1):85-94. Status u projektu: jedan od članova istraživačkog tima.

 • “Pedagogija traume” - edukaciji iz ratne psihotraumatologije za zdravstvene stručnjake u BiH koji rade u primernoj zdravstvenoj zaštiti i mentalnom zdravlju. Nosioci projekta: Univerzitet u Harvardu, Univerzitet u Sarajevu, Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla u saradnji sa Soros Fondacijom, 2001. Status u projektu: član edukativnog tima i “facilitator” tj. jedan od voditelja edukacijskih grupa.

 • “Autobiografsko sjećanje i trauma kod adolescenata”. Investitor je Univerzitet Oslo, Norveška. Projekat je izveden 2005-06. godine. Objavljen rad: Brennen T, Hasanović M, Zotović M, Blix I, Skar AM, Prelić NK, Mehmedović I, Pajević I, Popović N, Gavrilov-Jerković V (2010) Trauma exposure in childhood impairs the ability to recall specific autobiographical memories in late adolescence. J Trauma Stress 2010; 23(2): 240-247. Status u projektu: jedan od članova istraživačkog tima.

 • “Psihosocijalna pomoć majkama i djeci u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini” Investitor je Ministarstvo vanjskih poslova Norveške i Univerzitet Oslo. Realiziran na terenu 21007-2008. godine u okviru međunarodne naučno-istraživačke saradnje UKC Tuzla i Univereziteta u Oslu. Testirano je 99 djece u Federaciji i njihove majke i kao i 99 djece i njihove majke iz Republike Srpske. Nakon testiranja su profesionalci za mentalno zdravlje radili sa pola majki a nakon toga su ponovo testirana sva djeca i sve majke. Nakon toga je ponovo rađena psihosocijalna podrška sa drugom polovinom majki. Nakon završetka rada sa njima, sve majke i sva djeca su ponovo retestirana. Cilj je utvrditi da li i koliko rad na psihosocijalnoj pomoći majkama pomaže njihovoj djeci. Slijedi publikacija rezultata u formi naučno istraživačkog rada. Status u projektu: jedan od članova istraživačkog tima.

 • „Uloga religioznosti i duhovnosti u prevladavanju bolesti kod bivših vojnika sa PTSP-om, nakon vojnih ratnih operacija“ – naučno-istraživački projekat u saradnji sa Sveučilištem Albert-Ludwig (Njermačka). Status u projektu: voditelj istraživačkog tima za Bosnu i Hercegovinu.

 • Naziv: “Molecular mechanisms of posttraumatic stress disorder (Molekularni mehanizmi posttraumatskog stresnog poremećaja)” Invenstitor: Studija je multicentrična i finansirana od Njemačkog Akademskog servisa za razmjenu (DAAD) i Pakta Stabilnosti za Jugoistočnu Evropu. U studiju su uključeni istraživački centri iz BiH (Sarajevo, Tuzla i Mostar), Hrvatske (Zagreb), Kosova (Priština) i Wuerzburg (Njemačka). Kratak sadržaj projekta: S obzirom na učinak inhibitora MAO-A u farmakološkom liječenju PTSP-a, te da su prethodne studije pokazale povezanost između više aktivnih MAO-A VNTR alela, hipometilacije MAO-gena s paničnim poremećajem i na dokaze o interakciji gen-okoliš, varijacije gena monoaminooksidaze A (MAO-A) i traume na mentalno zdravlje i zdravlje u cjelini u ovom projektu postavljen je cilj integrativno istraživanje uloge MAO-A vezano za (epi-) genetske varijacije u patogenezi PTSP-a i/ili biološko posredovanje u traumatskim događajima. Povezanost DNA će biti istraživana u odnosu na njen genetski/epigenetski utjecaj na PTSP. Cilj je da uzorak u istraživanju bude sačinjen od ratnih veterana i bivših zatočenika logora/zatvora razlikovanih na temelju traumatskog iskustva (npr. zatočeništvo, mučenje, silovanje). Očekuje se da će se skupiti podaci od 400 pacijenata s PTSP-em i 400 zdravih ispitanika. Očekivani rezultati ovog projekta integracije genetskog, gen-okoliš i epigenetskog pristupa će pomoći u boljem razumijevanju patomehanizma PTSP-a. Ovo bi dalo mogućnost da u budućnosti se jasnije definiraju rizični profili osoba sklonih razvijanju PTSP što će dati veću mogućnost za razvijanje individualno prilagođene terapije PTSP-a a na temelju konstelacije genetskih i sredinskih faktora rizika. Glavni istraživač za Tuzlu: Prof. dr. med. sc. Osman Sinanović, Klinika za neurologiju UKC Tuzla. Saradnici: prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović, prof. dr. med. sc. Izet Pajević i dr. med. Nermina Kravić mr. sc., Klinika za psihijatriju UKC Tuzla Trajanje projekta: 2012. – 2014. godina

 • Naziv: “UP.S.TREA.M. - Unapređivanje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju”

 • Invenstitor: IPA projekat (projekat prekogranične saradnje) finansiran od EU, a realiziran u saradnji sa Caritas Italije, Caritas Valjevo i Psihijatrijska služba Zdravstvenog centra Valjevo, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Fenix i Klinike za psihijatriju UKC Tuzla

 • Mentalno zdravlje je važno pitanje za prekogranične regije zbog traumatičnih događaja tokom ’90. godina i složene tranzicije koja je u toku. Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života pacijenata s mentalnim problemima u Valjevu i Tuzli putem promoviranja novih psihijatrijskih modela njege i resocijalizacije pacijenata u njihovim zajednicama. Ciljne grupe projekta su osobe s mentalnim problemima i njihove porodice, stručnjaci i radnici iz oblasti mentalnog zdravlja, kao i društvo Srbije i BiH cjelini. Aktivnosti projekta osmišljene su kao razmjena postojećih dobrih praksi i uzajamno učenje. Krajnji cilj projekta je sensibilizaciju društva promoviranjem zajedničke kampanje protiv stigma. Trajanje projekta: 2010. – 2012. god.

 • Naziv: “Centar za istraživanje i edukaciju iz grupne analize”. Cilj projekta je osnivanje Centra za edukaciju i istraživanje iz grupne analize u Tuzli. Nositelji projekta su Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona i Udruženje grupnih analitičara u Bosni i Herecegovini u saradnji s Klinikom za psihijatriju UKC Tuzla i Institutom za grupnu analizu Zagreb (Hrvatska). Grupno-analitička psihoterapija ima opsežnu primjenljivost prevashodno zbog toga što predstavlja sintezu sociološkog shvatanja grupe i grupne fenomenologije i analitičke psihoterapije s fokusom na sadašnjost u kontekstu grupnih relacija. Projekat se realizira kroz organiziranje treninga iz grupne analize, seminara i radionica, te promoviranje istraživanja u ovoj oblasti. Trajanje projekta: od 2002. god.

 

 

 

PROJEKTI UVOĐENJA NOVIH METODA LIJEČENJA

 • Uvođenje nove psihoterapijske metode: „Grupna analiza“ naročito potrebna u liječenju psihoptraumatiziranih. Obrazovni međunarodno projekat u saradnji Instituta za Grupnu analizu Zagreb i Klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Projekat započeo 2002. god, završen 2014. godine promocijom tri edukatora grupne analize na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla. Projekat se nastavlja širenjem edukacije u druge gradove u BiH, Sarajevo, Zenica, Mostar. Status u projektu: jedan od članova organizacionog tima, edukant, diplomirani grupni analitičar i danas edukator grupne analize.

 • Uvođenje nove psihoterapijske metode: „Eye Movement Desenzititation and Reprocesing – EMDR“ naročito potrebna u liječenju psihoptraumatiziranih. Obrazovni međunarodno projekat u saradnji HAP EMDR UK&Ireland (Humanitarian Assistance Programme EMDR United Kingdom & Ireland) London, Velika Britanija i Klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Projekat započeo 2008 god, još uvijek traje. Trenutno su tri EMDR psihoterapeuta akreditovana od Evropske EMDR asocijacije, dvoje njih rade Klinici za psihijatriju UKC Tuzla. Projekat se nastavlja širenjem edukacije u druge gradove u BiH, Sarajevo, Mostar, Banja Luka. Status u projektu: jedan od članova organizacionog tima, edukant.

 • Uvođenje nove kliničke metode liječenja opijatske ovisnosti: „Buprenorfin+Nalokson/ Suboksone“ supstitucijska metoda održavanja medikamentozno pomognuto liječenje. Klinički međunarodno projekat u saradnji Klinike za ovisnosti, Univerzitetske bolnice Orebro, Švedska pod supervizijom Švedske ambasade u Bosni i Hercegovini i Klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Projekat započeo 2003 god, još uvijek traje. Od 27.07.2009. godine ova metoda je uvedena u svakodnevnu upotrebu na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla. Objavljeno nekoliko istraživačkih i stručnih radova. Projekat se nastavlja širenjem edukacije u druge gradove u BiH. Status u projektu: jedan od članova organizacionog tima, odgovorni rukovodilac provedbe liječenja i edukator.

 

 

 

 

 

PREDAVANJA PO POZIVU

 •  „Psihotrauma i spiritualnost: istraživanja“ 20. Hrvatski psihoterapijski seminar: Psihoterapeut. Radionica: Psihoterapeut i kreativnostHotel “Minerva” Varaždinske Toplice, Hrvatska (22. 05.2004). (Predavanje održano na poziv Organizatora seminara)

 • „Historija zaštite mentalnog zdravlja u BiH“ Psihijatrijska klinika u Bonneval-u, Francuska (15.10.2004.) (Predavanje održano u okviru predstavljanja Klinike za Psihijatriju u Tuzle u prijateljskoj posjeti na poziv Direktora Psihijatrijske klinike Bonneval, Francuska)

 • „Psihotrauma i spiritualnost: istraživanja“ Psihijatrijska klinika u Bonneval-u, Francuska (15.10.2004.)

 • (Predavanje održano u okviru predstavljanja Klinike za Psihijatriju u Tuzle u prijateljskoj posjeti na poziv Direktora Psihijatrijske klinike Bonneval, Francuska)

 • „Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla- historijski razvoj i sadašnje stanje“ - Posjeta delegacije iz Orebra, Švedska, 2004.

 • „Historija neuropsihijatrije na Tuzlanskoj regiji“ - u povodu 130 godina tuzlanske neurologije i psihijatrije, oktobar 2004.

 • „Klinika za psihijatriju UKC-a Tuzla Tuzla - historijski razvoj i sadašnje stanje „ - u povodu 130 godina tuzlanske neurologije i psihijatrije, oktobar 2004.

 • “Religioznost kao faktor psihičke stabilnosti” Internacionalni, multikonfesionalni i interdisciplinarni simpozij “Vjera i zdravlje – uloga duhovnosti u modernoj medicini i psihologiji” Filozofski fakultet Družbe Isusove (FFDI), Jordanovac 110, Zagreb, Hrvatska (02. 04.2005).

 • „Religioznost i zdravlje. Šta pokazuju istraživanja“ Dom Kulture Živinice; Organizator: Asocijacija studenata “Sahwa” i U.I.O. “Izvor-Selsebil” Živinice, Bosna i Hercegovina (04. 05.2005.). (Predavanje održano na poziv Organizatora).

 • „Historijski razvoj Klinike za psihijatriju u Tuzli“, 23.05.2005.godine, Klinika za psihijatriju, prilikom boravka gostiju iz Švetske- Orebro.

 • “Religioznost i mentalno zdravlje: Šta pokazuju istraživanja” Amfiteatar Ekonomskog fakulteta Univerzitet u Tuzli; Organizatori: Asocijacija studenata “Sahwa”, U.I.O. “Izvor-Selsebil” Živinice i Dekan Ekonomskog fakulteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina (08. 06.2005.) (Na poziv Organizatora).

 • „Religioznost i zdravlje“ Promocija knjige «Vjera i zdravlje» Kazalište «Komedija» Zagreb, Hrvatska, 02.10.2005

 • “Novi trendovi u zaštiti mentalnog zdravlja- psihoterapija i religija” Novartisov psihijatrijski dan 11. novembra 2005. Hotel «Senad od Bosne», jezero Modrac, Lukavac, Tuzla

 • «Savremena dijagnostika sizofrenog poremećaja, stručni skup: Savremeni pristup u tretmanu shizofrenije. U organizaciji Udruženja psihijatara TK i Alkaloid Skoplje, Lukavac, 24. mart 2006.

 • «Poremećaji spavanja» Regionalni stručni skup u organizaciji «Plive», Cavtat, 21-23 april 2006. 16. «Vjera i agresivnost» Treća mostarska psihijatrijska subota:» Agresivno ponašanje, tragični medicinski i društveni fenomen» Mostar, 3.6.2006.god.

 • «Savremeni pristup u liječenju poremećaja spavanja» Poslovne partnere u organizaciji «Pliva» Zagreb, predstavništvo za BiH, Antalya, Turska 11-18. septembar 2006.

 • „Depresija i duhovnost“. Belupo 2. regionalni skup psihijatara Jugoistočne Evrope , Zadar, 10. – 13. 05. 2007.

 • „Rape as an Instrument of Genocid „ Seventh Biennial Meeting The International Association os Genocide Scholars. Sarajevo, 9-13 juli 2007.

 • „Nove dileme u psihoterapiji: da li psihoterapeut može obavljati molitvu sa pacijentom.“ 4. Mostarska psihijatrijska subota, Mostar, 02. 06. 2007.: Novi koncepti i trendovi u suvremenoj psihijatriji. 

 • „Psihoterapijske dimenzije mističnog iskustva“ Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem: 100 godina psihijatrije u BiH., Sarajevo, 17-20.10.2007.

 • „Utjecaj religijskih moralnih normi na psihičku stabilnost tokom adolescencije“ Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem: 100 godina psihijatrije u BiH., Sarajevo, 17-20.10.2007. 

 • „Psihoterapijski i spiritualni pristup problemu starenja i demencije“ Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, Udruženje psihijatara TK, Lukavac, 16. 11. 2007.

 • „Psihoterapijske dimenzije mističnog iskustva - biološka osnova“ Prvi hravatski psihoterapijski kongres. Zadar 22-25. 5 2008.

 • Struktura i psihodinamika duhovnosti u procesu integracije zdrave i zrele ličnosti“, 5. Mostarska psihijatrijska subota, Mostar, 14. 06. 2007. Duhovnost u savremenoj medicini i psihijatriji

 • “The role of religion in keeping mental health” - 23th Danube Congress of Psychiatry: “Brave new integrative psychiatry from early recognition to successful treatment”, Mostar, Bosnia and Herzegovina, October 5-8, 2008.

 • “Individualni pristup u tretmanu psihijatrijskog pacijenta” - Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, Udruženje psihijatara TK, Lukavac, 2008.

 • “Kreativna šutnja kod Meše Selimovića” - Prvi psihoterapijski simpozij BiH sa međunarodnim učešćem “Šutnja u psihoterapiji i zajednici” Hotel “Tuzla” Tuzla, 25. i 26. septembar 2009. god.

 • “Psihoterapijske mogućnosti u tretmanu shizofrenije” - 3. Simpozij sa međunarodnim sudjelovanjem iz biološke psihijatrije: Shizofrenija: Kompleksna bolest koja zahtijeva kompleksno liječenje. Vlašić, 16.-17. oktobar 2009.

 • “Klinička slika Bipolarnog afektivnog poremećaja” – Psihijatrijski dani – inovacija znanja iz psihijatrije: “BAP”. Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini, Klinika za psihijatriju KC Banja Luka, Banja Luka, 2009.

 • “Anksioznost i religioznost” - Psihijatrijski dani: “Anksiozni poremećaji” Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini, Klinika za psihijatriju KC Banja Luka, Hotel “Kardijal”, 26. i 27. mart 2010. Banja Vrućica – Teslić

 • “Psihotičnost, svijest i vjerovanje” - XI psihijatrijski dani - inovacije znanja iz psihijatrije: “Psihotičnost u medicini i psihijatrijskoj praksi”, Tuzla, mart 2011.

 • “Namaz kao preventivni faktor socijalnog isključivanja mladih” - Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem “Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih” Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 10. april 2010. god.

 • “Klasifikacija alkoholom uzrokovanih poremećaja” 1. alkohološki simpozij Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem: “Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja”, Tuzla, 23. i 24. april/travanj 2010.

 • “Religijska moralna uvjerenja i psihičko zdravlje” - 8. mostarska psihijatrijska subota “Poremećaji morala i moralnosti u suvremenoj medicini i društvu, Mostar, 25. lipnja 2011. god.

 • ”Anksioznost, strah i religija” - Peti simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije: “Anksioznost i anksiozni poremećaji” Konjic 10.-11. oktobar/listopad 2011.

 • “Osnovni principi substitucionog liječenja opijatskih ovisnika suboxonom – Tuzlanski model” Stručni sastanak: Prva Akademija o ovisnosti o opijatima, Vlašić, mart 2012.

 • “Sekularna i postsekularna psihijatrija” - III Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti” Tuzla, 12. - 14. oktobar/listopad 2012.

 • “Mirtazapin i dosulepin – nove mogućnosti u liječenju anksioznih i depresivnih poremećaja” - III Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti” Tuzla, 12. - 14. oktobar/listopad 2012.

 • “Savremeni pristup u tretmanu shizofrenije”- III Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem: “Psihijatrija između fenomenologije i neuroznanosti” TUZLA, 12. - 14. oktobar/listopad 2012.

 • “Zadina psihofarmakološka paleta u liječenju depresije i anksioznosti” – Stručni sastanak ljekara Ljekarske komore ZB Kantona, Bihać, 2012.

 • “Osnovni principi substitucionog liječenja opijatskih ovisnika suboksonom – tuzlanski model” Stručni sastanak ljekara Posavske županije, Tuzla 2012.

 • “Escitalopram u liječenju depresije i anksioznosti” Stručni sastanak ljekara Ljekarske komore TK Kantona, Tuzla, 2012.

 • “Psihoterapija u postsekularnoj epohi” - II Hrvatski psihoterapijski kongres: “Gdje je mjesto psihoterapije u savremenoj medicini” Zagreb, Edukacijski centar Istok – Rebro, 21.-23. veljače 2013.

 • ”Psihosocijalne intervencije u BAP-u” - 7. Simpozij sa međunarodnim sudjelovanjem iz biološke psihijatrije: “Bipolarni poremećaji” Zenica, 19.-20. april/travanj 2013.

 • “Psihotrauma i duhovnost ” I simpozij psihijatara Bosne i Hercegovine i Turske Hotel Europe, Sarajevo, 14. 9. 2013.

 • “Quality of life of heroin addicts and their family members improved during medical assisted treatment of opiate dependence with buprenorphine/naloxon (suboxone)” Turkish Association for Psychopharmacology (TAP) 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. Improved choices od psychotropic medications: better mental health outcomes. Cornelia Diamond Hotel, Antalya – Turkey. October 30 – November 3, 2013.

 • “Da li kanabis i kanabinoidi imaju psihofarmakoterapijski učinak?” 8. Simpozij sa međunarodnim sudjelovanjem iz biološke psihijatrije: “Aktuelnosti u psihofarmakologiji”, Sarajevo 25.-26. 4. 2014.

 • “Placebo i nocebo: desekularizacija psihijatrije i psihoterapije” 11. Mostarska psihijatrijska subota: “Placebo i nocebo: između rituala, religije i medicine” Mostar, 14. 06. 2014. god. 50. “Do Cannabis and Cannabinoids have a psychofarmalogically therapeutic effect?” 2nd Turkish-Bosnian psychopharmacological simposium. Istanbul 23-26 october 2014.

 • “Uloga i značaj religioznosti u prevenciji suicidalnosti”. XIII Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine “Suicidalno ponašanje, prevencija suicida i suicid” Mostar, 7.-8.11.2014.

 

 

Tuzla, Decembar 2014.